Nejen o školství s Matějem Ondřejem Havlem

9. 5. 2023 pořádal TOP Tým Východní Čechy diskuzi s poslancem Matějem Ondřejem Havlem. Byla to první akce pořádaná v našem druhém krajském městě, Hradci Králové. Organizátorem a následně i moderátorem byl předseda krajské organizace – Daniel Václav Kotásek. Ten celou akci shrnuje takto:

Pro samotnou diskuzi nebylo dopředu stanoveno žádné hlavní téma, protože naší vizí bylo co nejvíce otevřeného prostoru pro dotazy publika. Abychom publikum do diskuze pozvolna vtáhli, začal jsem s několika připravenými dotazy. Dostali jsme se tak společnými silami k rozmanitým tématům. Prvním z nich byl vývoj složení Poslanecké sněmovny v čase a otázka manželství pro všechny. Vzhledem k výročí Schumanovy deklarace nemohlo chybět ani posouzení smyslu Evropské Unie a vyhlídky do její budoucnosti. Hlavním tématem, ke kterému se vztahovala i celá řada otázek z publika, bylo pana poslance (a dnes již bývalého ředitele gymnázia) blízké téma školství. Řešila se novela zajišťující učitelům plat ve výši 130% hrubé mzdy, digitalizace přijímacího řízení na střední školy, smysl všeobecného vzdělání i pozměňovací zákon pana poslance, posilující práva ředitelů.

Akce se zúčastnili nejen členové z domovské východočeské organizace, ale také „toptýmáci“ z Prahy a Moravskoslezského kraje. Potěšil nás i zájem hradeckých středoškoláků, kteří doplnili řady publika. Tím se nám podařilo zaujmout několik studentů, kteří nyní uvažují nad vstupem mezi nás. To vnímám jako největší úspěch. Myslím, že mimo nabyté informace si všichni zúčastnění umí už lépe představit práci poslance a o něco lépe vidí do problematiky interpretace jednotlivých politických témat médii.

Autor: Daniel Václav Kotásek