TOP tým ve Štrasburku

Nedlouho po celostátním sněmu vyjela výprava TOP Týmu do Štrasburku. Primárním cílem cesty byl Evropský parlament, kam jsme byli pozváni europoslancem Luďkem Niedermayerem. Cesty se účastnil i náš východočeský předseda Daniel Václav Kotásek, který o ní napsal pár řádků:

Šlo o mou první zahraniční cestu s TOP Týmem a byl jsem velmi zvědavý na celý průběh. Bylo snadné se s dalšími účastníky seznámit, jelikož nás spojovalo mnoho společných témat. První den se nesl zejména ve znamení poznávání města, charakteru celého Alsaska a tamější kultury. Centrum města nám jako kulisy historických událostí ilustrovalo příběh německo-francouzského soužití v oblasti. Uvědomil jsem si, v jak jedinečné době žijeme, když můžeme několikrát za den bez problému přecházet hranice mezi odvěkými rivaly. Tam, kde se v minulosti vedly tvrdé boje o každý kilometr, panuje nyní díky jednotné Evropě mír a prosperita. To mě dostává k tomu, co ve mne zanechalo asi nejhlubší pocit, tedy večerní procházka malým německým městečkem Offenburg nedaleko Štrasburku, kde se nacházel náš hotel. Procházeli jsme čtvrtí s moderními nízkými bytovými domy, dokonale upraveným veřejným prostranstvím, vlastní malou vodní elektrárnou a příjemnými podniky. V tu chvíli jsem si uvědomil, že ač se naše země od Sametové revoluce v mnoha oblastech posunula, a to i právě díky evropským dotacím, stále máme na čem pracovat a zdaleka nejsme tam, kde naši západní sousedé.

Druhý den jsme navštívili Evropskou čtvrť Štrasburku, kde jsme viděli sídla Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva, lavičku Václava Havla a především komplex budov Evropského parlamentu. Tam nás čekala přednáška o samotném fungování EU i diskuze s hostitelským europoslancem, panem Luďkem Niedermayerem. Nahlédli jsme i do sálu plenárního zasedání. Mohli jsme se přesvědčit o tom, jak náročný je provoz takové instituce. Řekl bych, že hlavní snahou všech na místě bylo, předvést nám co nejvíce z jejich práce a ukázat nám, jak evropské instituce fungují. To nám je rozhodně úspěšně přiblížilo. Poslední den jsme se cestou zastavili ještě v Norimberku, který vyprávěl zcela jiný příběh. Příběh města, které bylo symblociky silně spjato s nacismem, za což na konci druhé světové války tvrdě zaplatilo. Nezbylo z něj skoro nic, proto jsme mohli v jeho centru vidět domy z druhé poloviny 20. století, které se svými kamennými fasádami snaží navodit alespoň atmosféru historického centra.

Z výjezdu jsem si odvezl zajímavé poznatky o západní Evropě, prohloubil svůj proevropský pohled na svět, lépe pochopil fungování evropských institucí i práci našich europoslanců. Mimo to mám také dobrý pocit z rozvoje vztahů s přáteli z TOP týmu a mnoho nových nápadů na společné akce.

Autor: Daniel Václav Kotásek