Kde je důchodová reforma?

Až s podivem se díváme na to, že Vláda ještě nepředstavila svou verzi veřejného financování důchodového systému (tzv. důchodovou reformu). Přitom jde o velice závažné téma, protože bude v České republice v roce 2050 oproti současnosti žít o jeden milion lidí více ve věkové skupině 65+ (zdroj: ČSÚ) / nyní je v této skupině 1,6 – 1,7 mil. obyvatel/. Aktuální důchodový systém s dominantním prvním pilířem je založen na principu průtokového ohřívače. Každoročně vybrané platby od účastníků důchodového pojištění se pouze přerozdělí a poskytnou se z nich starobní a jiné důchody. Úspory se tvoří jen výjimečně a většinu času (jako i nyní) je celý důchodový systém ve schodku. Náš penzijní systém je stále z dob socialismu a vzhledem k demografickému vývoji není udržitelný. V důsledku demografické situace totiž bude klesat poměr pracujících lidí na jednoho penzistu a do systému při současných sazbách „důchodového pojištění“ bude nejspíše reálně přicházet méně a méně peněz a naopak výdaje budou ještě vyšší než je tomu dnes. To vytvoří silný tlak na ufinancování stávajícího důchodového systému, který bude neudržitelný. Proto apelujeme na opětovné zařazení skutečné důchodové reformy na program jednání. Pokud se totiž nic kloudného nevymyslí, tak na to naše generace hodně doplatí. Matematika je neúnosná. Buď klesnou důchody, nebo se to odrazí na kvalitě ostatních veřejných služeb.