Stanoviska TOP týmu k podobě maturitních zkoušek za pandemie Covid-19

1. TOP tým vyzývá MŠMT k vytvoření plánů na případné změny požadavků a hodnocení maturitních zkoušek pro scénáře různé míry celkového narušení prezenčního vzdělávání a pro případ, že by jejich konání v současné podobě znemožnila epidemiologická opatření. Tyto plány by po odborném vypracování byly s dostatečným předstihem zveřejněny, aby mohlo být později rozhodnuto o aplikaci jednoho z nich v závislosti na délce uzavření škol. O finální podobě maturitních zkoušek by bylo rozhodnuto do předávání pololetního vysvědčení.

  • Doporučujeme, aby v případě celorepublikového omezení volného pohybu byla maturita konána distančně. U těch studentů, na které by se vztahovalo rozhodnutí vlády o povolání k výpomoci v boji proti pandemii, doporučujeme, aby byla státní část maturitní zkoušky hodnocena podle průměru známek podle vzoru maturit v roce 2020 na Slovensku.
  • Doporučujeme, aby v případě, kdy je možné státní písemné části maturitních zkoušek za dodržení hygienických podmínek konat, aby tak bylo učiněno. (Neplatí pro studenty oborů, kteří byli povoláni k výpomoci v boji proti pandemii dle rozhodnutí vlády.

2. TOP tým vyzývá MŠMT ke spolupráci s asociacemi ředitelů středních škol při vypracování scénářů maturitních zkoušek a následné představení zástupcům České středoškolské unie, jakožto zastupitelům studentů středních škol. 

3. TOP tým vyzývá MŠMT, aby v případě scénáře výraznějšího narušení celkové prezenční výuky doporučilo středním školám úpravu parametrů školních maturitních zkoušek a aby jim udělilo pravomoce tak flexibilně učinit v praxi.

  • Doporučujeme, aby studentům oborů, které patří mezi „povolané do boje proti pandemii“, byla školní část maturitní zkoušky udělena za účast na povinnostech, které jim udělilo rozhodnutí vlády.