Kam kráčí česká krajina?

V pondělí 16.12. se pod záštitou TOP týmu konala debata sekce životního prostředí na téma Kam kráčí česká krajina? Do krásných prostor Sloupového sálu ve Sněmovní 7 jsme si pozvali čtyři inspirativní osobnosti, které mají co říct k současnému dění v oblasti životního prostředí a zemědělství. Byli to, hydrogeolog Zbyněk Hrkal, přírodovědec Jakub Hruška, bývalý náměstek na Ministerstvu životního prostředí Tomáš Tesař a eko zemědělec Tomáš I. Fénix.

V první části se debatovalo o stavu a dopadech sucha na území České republiky. Byl popsán stav podzemních vod a místa, kde se potýkají s největším úbytkem, a naopak s dostatkem. Důsledkem sucha vznikla kůrovcová kalamita nebo menší úroda. Padly návrhy na opatření v krajině pro zadržení vody, možné stavby přehradních nádrží nebo možnost a způsob zavlažování v zemědělství.

V druhé části se mluvilo na téma ubývající biodiverzity a pestrosti krajiny. Důvodem této neveselé situace bylo uvedeno intenzivní zemědělství v hrubozrnné krajině, které nebere dostatečný ohled na vytváření přirozeného prostředí pro volně žijící živočichy. Debatovalo se i o pesticidech a jejich vlivech na životní prostředí a jimi kontaminovanou podzemní vodu. Došla také řeč na plánovanou Společnou zemědělskou politiku a její možný přínos krajině.

Ze strany diskutujících padlo plno nových informací a podnětů pro veřejnost, pro zlepšení situace s biodiverzitou. Při řešení otázky sucha panovala shoda diskutujících na tom, že zatím sucho nebylo tak velké, aby to donutilo odpovědné instituce něco dělat. Nejzajímavější a nejnapjatější část debaty přišla až s dotazy a podněty od diváků, mezi kterými seděli i zástupci farmářů, kterým se nelíbily některé názory diskutujících odborníků, které kritizovaly velké konvenční zemědělce. Jeden divák prezentoval svůj názor, že Češi se radši přizpůsobí svým chováním suchu, než že by budovali opatření. Po ukončení akce se následně debatovalo při sklence vína v menších skupinách.

Děkujeme moc všem příchozím, a především diskutujícím odborníkům.