Mladí, kteří hýbou světem V.

Mladí, kteří hýbou světem, svou zemí! V. díl – studentští vůdci roku 1989

Letos si naše země připomíná třicet let od pádu komunismu, nastolení demokracie, lidských práv a svobod. Při této příležitosti jsme si v rámci našeho seriálu připravili díl o tehdejších vůdcích z řad studentů. Mohli se věnovat typické zábavě mladých, oni však dali přednost a průchod touze po svobodě. Probudili své rodiče a občany z letargie, normalizace a zajistili pád komunistického režimu.

Šimon Pánek se narodil v prosinci roku 1967. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK a již v roce 1988 organizoval pomoc pro Arménii, která byla postižena zemětřesením. V revolučním roce 1989 se stal jedním ze „studentských vůdců“, kteří organizovali protesty proti komunistickému režimu. Stal se členem Koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol a jako jejich vyslanec se stal členem Občanského fóra (politické hnutí vzniklé 19. listopadu 1989, jehož lídrem byl Václav Havel). Je držitelem Medaile za zásluhy z rukou prezidenta Václava Havla a spoluzakladatelem společnosti Člověk v tísni.

Marek Benda se narodil v listopadu roku 1968. Studoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, následně filozofii na FFUK, ale ani jeden obor nedostudoval kvůli politické kariéře. 21. listopadu 1989 byl jmenován do Koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol a v roce 1990 spoluzakládat KDS (Křesťanskou demokratickou stranu). Byl kooptován do České národní rady. V roce 1992 zvolen poslancem za ODS do Poslanecké sněmovny. Tuto funkci obhájil ve volbách 1996, 1998, 2002, 2006, 2010, 2013, 2017.

Martin Mejstřík se narodil v květnu roku 1962. Studoval PFUK, ze které byl vyloučen pro politickou nezpůsobilost. V roce 1987 se podílel na vzniku studentského časopisu Kavárna A. F. F. A, který publikoval několik kritických článků proti tehdejšímu režimu. V listopadu 1989 se podílel na demonstracích a stávkách. V roce 1999 byl spoluautorem studentského manifestu „Děkujeme, odejděte“. Tento manifest reagoval na tzv. Opoziční smlouvy a jednání vrcholných politiků ODS a ČSSD, kteří se zpronevěřili hodnotám z listopadu 1989. V roce 2002 byl zvolen do Senátu ČR, ve kterém uspořádal veřejné slyšení ohledně doporučení, aby Bratři Mašínové a členové odbojové skupiny získali vysoké státní vyznamenání.

Pavel Žáček se narodil v květnu roku 1969. Vystudoval Fakultu sociálních věd UK. Byl jedním ze spoluorganizátorů demonstrace 17. listopadu 1989, založil čtrnáctideník Studentské listy a v 90. letech 20. století pracoval v Úřadu dokumentace a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti. Stal se jedním ze zakladatelů Ústavu pro studium totalitních režimů, 1. ledna 2008 se stal jejím ředitelem. V roce 2017 byl zvolen poslancem za stranu ODS.

Igor Chaun se narodil v srpnu roku 1963. Studoval FAMU. Byl jedním ze studentských důvdců během demonstracích v listopadu 1989, stal se členem Koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol. Podílel se na natáčení filmů a dokumentů o revoluci a jedním z jeho nejznámějších projektů se stala tzv. Česká soda.

Monika Pajerová se narodila v lednu roku 1966. Vystudovala FFUK v oborech filozofie, angličtina a skandinávská studia. V roce 1989 připravovala studentskou demonstraci na Albertově, která poté došla až na Národní třídu, kde byla brutálně ukončena policejními oddíly. Byla členkou Koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol, jeho tisková mluvčí. V 90. letech pracovala jako kulturní atašé na českém velvyslanectví v Paříži. V současnosti je pedagožkou na Univerzitě v New Yorku.