TOP tým na Prague Pride 2019

Téměř každý snad slyšel o Průvodu hrdosti během týdenního festivalu Prague Pride. Už méně lidí ví, že po průvodu je na Letenské pláni hudební festival, jehož součástí je i JarmarQ. Na JarmarQu se prezentují partneři festivalu, neziskové organice a spolky, kterým se zdá ochrana lidských práv a tolerance vůči menšinám důležitá. Letos jsme se poprvé zúčastnili i my.

JarmarQ je prostor, kde spolky představují svoji činnost a mluví s návštěvníky o svých aktivitách. My představovali mladé lidi, jejichž cílem je vytvoření prostoru, který pomáhá osobnostnímu růstu mladého člověka, kterému není lhostejné politické dění a jehož součástí je respekt vůči menšinám ať už sexuálním, rasovým nebo náboženským. U našeho stánku jste se také mohli podepsat pod petici proti plošnému šíření jedu v krajině, kterým chtělo Ministerstvo zemědělství hubit přemnožené hraboše.