Česká stopa ve Wachau

V polovině června proběhlo i za účasti našich členů prestižní Evropské fórum Wachau. O co se vlastně jedná? Fórum (německy Europa-Forum Wachau) je řada pravidelných konferencí k evropské politice, které se od roku 1995 pořádají v klášteře Göttweig v Dolním Rakousku. Hlavní myšlenkou bylo přiblížit EU prostému občanovi, dávat impulzy a diskutovat o evropských politických rozhodnutích a sloužit při rozšiřování EU.

Velmi diskutovaným tématem byla letos digitalizace, především státní správy a zdravotnictví, na kterou byl zaměřen celý první den fóra. Ohledně digitalizace se má zbytek Evropy co učit od Estonska a Finska, které jsou míle před zbytkem Evropy (hlavně před Českou republikou, kde je až o 30 000 státních úředníků více, než by bylo třeba).

Zatímco se první den nesl v duchu interaktivních prezentací, zbylé dva dny byly především o projevech politiků. Ačkoli byl zbytek programu poněkud „nudnější“ oproti prvnímu dni, stále se bylo co dozvědět. Poslední den Göttweig dokonce navštívila i rakouská kancléřka Brigitte Bierleinová.

Na fóru měl své 4 zástupce samozřejmě i TOP tým, kterými byli Ema Barickmanova, Sven Bernas, David Pilný a Adam Kachyňa. Akce se konala za finanční podpory Robert Schumann Institute.

Autor: David Pilný