Programová konference TOP týmu v Hodoníně

Programová konference patří mezi největší a již tradiční akce TOP týmu. Tento rok se akce konala v Masarykově Hodonínu, pro rok 2018 vskutku symbolické místo kvůli stoletému výročí naší republiky. Jak již bývá zvykem akce je velkým lákadlem pro členy TOP týmu, nejinak tomu bylo letos, kdy přilákala na šedesátku „toptýmaků“ z nejrůznějších koutu naší republiky. Hlavním dějištěm celé akce byl hotel Panon, který nám poskytl velice kvalitní a příjemné zázemí pro programovou konferenci.

Primárním cílem programové akce je vytvořit program, který představuje hodnoty, cíle a vize, které jsou TOP týmu vlastní, a které bychom chtěli realizovat. Společnost, zahraniční politika, sociální politika toto byla nosná témata pro letošní programovou konferenci. Řešili jsme nejrůznější problémy a výzvy od budoucnosti Evropské unie přes problematiku školství v České republice až po sociální témata. Výstupem naší práce je samotný program, který v následujících dnech bude zveřejněný a dostupný jak pro členy, tak i pro veřejnost.

Velký dík patří zejména předsedovi TOP 09 a europoslanci Jiřímu Pospíšilovi, který vzal akci pod svoji záštitu a poctil nás svojí návštěvou, dále patří dík i Evropské lidové straně a v neposlední řadě poslanci Vlastimilovy Válkovi, jenž celou programovou konferenci zahájil a účastnil se i jedné z mnoha diskuzí. Příští rok čeká TOP tým ideová konference a již teď je jasné, že můžete očekávat kvalitní program, protože #jsmetoptym a neumíme to jinak!

Karel Pelikán