Rozhovor s Janem Kavalírkem – Nejen o liberalním konzervativismu a zakládání mládežnické organizace

V průběhu srpna jsme si sedli na rozhovor s Janem Kavalírkem (26), členem TOP 09 a kandidátem do zastupitelstva Prahy 5, kde se již poslední čtyři roky aktivně angažuje.

V TOP 09 se Jan pohybuje od 18 let, kdy také založil organizaci TOP tým, které dodnes předsedá a která je celorepublikovou mládežnickou organizací TOP 09. Mimo politiku se Jan zajímá o ekonomii (je absolventem VŠE) a pracuje jako obchodní ředitel rodinné firmy Grade Medical.

V rozhovoru se dozvíte více o vzniku a fungování TOP Týmu, o zkušenostech Jana Kavalírka z komunální politiky na Praze 5 a také o liberálním konzervativismu, ideologii definující TOP 09.

MP: Vezměme to od začátku – kdy a jak jste se začal angažovat v politice?

Já jsem se začal angažovat už v 18, a i předtím jsme se o politice dost bavili doma. A tehdy v 18, když jsem měl poprvé příležitost, tak jsem toho chtěl využít a do nějaké strany vstoupit. Já jsem dost pravicově orientovaný člověk, a jsem v tom i vychovávaný. A když se podíváte na situaci v roce 2010, tak pro mě byla TOPka jasná volba.

Měl jsem od kamarádů trochu povědomí, jak to funguje, a chtěl jsem se zapojit v mládežnické organizaci. TOPka ale jako nová strana ještě žádnou neměla, a já jsem byl takový iniciativní, takže jsem sepsal zhruba sedmistránkový projekt a šel jsem za poslancem Františkem Laudátem, a ten mi pomohl kontaktovat další lidi. Potom jsem šel na předsednictvo TOP09 a vznikl tak TOP tým, tehdy ještě jen pražská organizace.

MP: Uvažoval jste i o jiných stranách?

Neuvažoval. Když vezmete v potaz moje smýšlení, tak přicházejí v úvahu jen dvě strany – TOP09 a ODS, Starostové ještě neexistovali. TOPka kladla důraz na mladé lidi, vzdělávání, otevřenost Evropské unii – vyhodnotil jsem to jako jednoznačnou volbu.

MP: Narazil jste na hodně mladých lidí, když jste do TOP09 vstupoval? Jak jste získal první členy TOP týmu?

V TOPce je hodně mladých lidí, a tehdy to tak bylo také. Ta strana tehdy byla ještě celkem nová, a i TOP tým vznikal asi 8 měsíců. Prvními členy byli mladí lidé, kteří už v TOP09 byli. Ti měli také výhodu, že už se ve straně trochu vyznali, já jsem tam byl tehdy nový. Vytvořili jsme tým zhruba šesti až sedmi lidí, kteří už byli schopni něco odpracovat, a začali jsme postupně růst.

Dostali jsme se zhruba na 70 členů a pak se náš růst zastavil. Bylo to tím, že jsme byli jen pražská organizace, a ve chvíli, když jsme se stali celostátní organizací, tak nám najednou počet členů skoro sám od sebe narostl na 300 členů.

MP: Jaké byly první aktivity TOP týmu?

První byly samozřejmě nějaké ustavující sněmy. To je sice ukrutná nuda, ale musíte si tím projít. Jinak jedna z prvních akcí, a podle mě jedna z nejlepších, byla přednáška docenta Zdeňka Tůmy, bývalého guvernéra ČNB.

Naplnili jsme aulu na VŠE a byl to obecně dost velký úspěch, což bylo dáno určitě i osobou řečníka, který v té době ještě navíc kandidoval na primátora a byl velmi populární. To byla jedna z prvních akcí TOP týmu, kterou si pamatuju.

MP: Jak dneska funguje TOP tým? Co jsou jeho hlavní aktivity?

Hlavní prioritou je obecně šíření myšlenek strany, v našem případě tedy liberálně-konzervativních myšlenek, se kterými jsme ztotožněni.

Pořádáme různé besedy a aktivity pro veřejnost, kam se snažíme zvát mladé lidi. To jsou aktivity ven, které po nás strana tak nějak vyžaduje. Potom máme druhou část, která je přidanou hodnotou pro členy – to jsou třeba posezení s jednotlivými politiky, nějaké přednášky na odborná témata a podobně.

Loni jsme třeba měli ideovou konferenci, kdy jsme se sjeli do Brna do hotelu, kde jsme dva dny debatovali nad směřováním TOPky, ze které pak vzešel asi třicetistránkový dokument, který jsme tam sepsali a poté postoupili TOPce. To je příklad takové zdařilé formálnější akce, ale pak máme i spoustu neformálních akcí, různá posezení nad pivem, kempy a tak. No a třetí činností je pak zapojení ve fyzické kampani.

MP: Když jste mluvil o vaší ideové konferenci, jaký vliv měl výstup té konference na TOP 09? Obecně jak velký vliv na směřování strany má TOP tým?

Když to vezmu programově, tak my můžeme zpracovat kterékoliv téma, na to zase máme programovou konferenci, která bude teď v listopadu, a na tyto témata se zaměřit.

Teď jsme si vybrali témata zahraniční a sociální politiky a školství. A výstupy z těchto konferencí pak postoupíme TOPce a vedení strany to opravdu čte. Zajímá je, co si myslí mladí.

Co se týče přímého vlivu, tak samozřejmě nemáme žádný. Nemáme žádná garantovaná místa na kandidátce nebo členy sněmu. Ale když jste v TOP týmu, tak jste většinou aktivní a může vám to pomoci v politické kariéře později. Mnozí členové TOP týmu, kterým už je dnes okolo 30, se dostávají do zajímavějších pozic ve straně.

MP: A je nějaký rozdíl ve fungování mezi TOP týmem a jinými mládežnickými organizacemi?

No narovinu: není. Liší se samozřejmě ideologií, ale jinak si myslím, že fungují dost podobně. Některé tedy mají podstatně více peněz – nechci teď jmenovat, ale některé strany přímo poskytují výraznější prostředky těmto mládežnickým organizacím.

My žádné stranické finance nedostáváme. Dáváme do toho nějaké peníze já a další kolegové, a teď jsme dostali poměrně velký dar od předsedy Jiřího Pospíšila, ale to je soukromá záležitost, ne stranické prostředky.

MP: Využívají jiné mládežnické organizace jejich případné větší rozpočty dobře?

To já nedovedu posoudit. Ale na mnoha věcech to jde vidět – třeba mají zadarmo ty kempy a jiné aktivity, to pak může být pro mladé atraktivnější. Dalším rozdílem pak je také to, jak blízce s onou stranou daná organizace spolupracuje. Některé jsou blíže svázáni, jako třeba my, a jiné spolupracují více vzdáleně.

MP: Jaká je zatím vaše nejpřínosnější zkušenost ve vedení TOP týmu?

Asi bych řekl, že to je práce s lidmi. Jak motivovat lidi k nějaké aktivitě, když je nemůžete motivovat finančně. To se samozřejmě hodí i v práci, nejen v politice.

MP: Je něco, co byste udělal jinak?

Mě tehdy hodně mrzelo, jak dlouho nám trvalo vytvořit celostátní organizaci. Nám to trvalo v podstatě 5 let. Původně jsme se to snažili vybudovat zvrchu, chtěli jsme mít hned celostátní organizaci. To se nám ale pořád nedařilo, a nakonec jsme vybudovali lokální organizace zespodu, což bylo výrazně snažší. To bych dnes udělal jinak, kdybych to věděl.

MP: A TOP tým má nyní zhruba kolik členů?

My teď máme zhruba 320 lidí.

MP: Když se na situaci podíváme obecněji, angažuje se v české politice dost mladých lidí?

Samozřejmě, že ne, to vám řeknou všichni. My když se sejdeme s dalšími mládežnickými lídry, se kterými máme mimochodem až překvapivě dobré vztahy, tak nám sice počty členů rostou, ale je to velmi pomalý růst a naše čísla se třeba se situací na západě vůbec nedají srovnat.

MP: Jak se na vaše politické působení dívají vaši kamarádi a vrstevníci? A jak se na to dívali v době, kdy jste se začal angažovat?

Já jsem tehdy ještě chodil na střední a byl jsem jediný, kdo se aktivně zajímal o politiku. Pak jsem přesvědčil několik kamarádů, ale mám kolem sebe samozřejmě spoustu lidí, se kterými se na věcech neshodneme a kteří by TOPku nevolili.

Teď už je to ale snažší, je mi 26 let a moji vrstevníci už se o politiku obecně zajímají více, než dříve, a probíráme to často. Hodně lidí se zajímá, třeba chodí i na různé demonstrace, ovšem nějak aktivně se zapojí jen minimum lidí.

Komunální politika, Praha 5 a TOP 09 v Praze

MP: Vy teď kandidujete do městského zastupitelstva na Praze 5, jaké jsou vaše cíle?

Já to vezmu trochu ze široka: já už asi 4 roky nějakou formou na magistrátu zapojen jsem. Kandidoval jsem už v posledních volbách na nevolitelném místě a po volbách jsem postupně začal spolupracovat s naším starostou Pavlem Richterem. Nejdříve v oblasti sportu, poté jsem se trochu víc přesunul k financím. Nejprve jsem vedl sportovní komisi, což bylo celkem fajn, protože na Praze 5 je hodně aktivních sportovních klubů.

V podpoře sportu je samozřejmě největší částí finanční podpora. Pak ale také často řešíme třeba nějaké majetkové spory, nájmy a tak. No pak se nám ale trochu přeskládala koalice a já jsem se posunul více do finančního výboru. Tam jsem se díval na sestavování rozpočtu, což je zajímavé, protože jsem získal přístup ke spoustě informací. Těmto dvěma oblastem, sportu a financím, bych se chtěl věnovat dál. Ale záleží samozřejmě na tom, jak všechno dopadne a poskládá se po volbách.

MP: Jak jste se stal z angažovaného člena TOP týmu spolupracovníkem starosty městské části?

Já jsem se vstupem do TOP týmu vstoupil i do TOPky tady na Praze 5, a po volbách mi Pavel Richter nabídnul, jestli bych se nechtěl více angažovat na radnici. A od té doby jsem tam.

MP: Co soudíte o týmu TOP 09, který vládl a vládne na Praze 5 v současném období? Váš zastupitelský klub v polovině období vyměnil starostu, byly tam třeba také bouřlivé diskuse okolo kontroverzního návrhu na stavbu ruského kola na náplavce – nepoškodí vás to ve volbách?

Nebylo to samozřejmě ideální, ale pořád si myslím, že to v porovnání s ostatními městskými částmi proběhlo docela v klidu, i včetně té výměny. Nový starosta, Pavel Richter, měl sice jen zhruba rok a půl, aby se projevil, což je dost málo, ale on byl už předtím radním pro majetek, takže nezačínal od nuly. Já bych si teď samozřejmě přál, aby jako starosta pokračoval a mohl navázat na svou práci.

MP: Jak se díváte na koalice v komunální politice? TOP 09 se obecně silně vymezuje proti hnutí ANO, ale i třeba zde na Praze 5 jste s nimi v koalici.

Pro lidi ze vnějšku se to může zdát podivné, ale já s tím osobně problém nemám. Komunál je mnohem více o lidech, a pokud najdeme schopné lidi, tak je mi celkem jedno, jestli jsou z ODS nebo ANO. Samozřejmě velká ideová politika v parlamentu se pak musí dělat trochu jinak.

MP: Co si obecně myslíte o komunálních politicích za TOP 09 v Praze? Je tady několik kontroverzních postav, třeba starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Musím se přiznat, že se situací na Praze 1 příliš obeznámen nejsem, vím, že někteří lidé v TOP 09 se na starostu Lomeckého dívají kriticky, ale zase na druhou stranu on přivedl TOP 09 na Praze 1 ke slušnému výsledku. Pro mě je důležitá naše městská část, a tady plně stojím za naším starostou Pavlem Richterem. Má zkušenosti z developmentu a to je podle mě naprosto klíčová oblast.

MP: Jak se pak stavíte k lidem ve straně, se kterými úplně nesouhlasíte, a musíte s nimi kandidovat na jedné listině? Jak děláte tyto kompromisy a co by už bylo za hranou?

Jak jsem již řekl, já s naší současnou kandidátkou dost souzním, ale samozřejmě může se stát, že se objeví nějaký váš názor, který bude menšinový. Ale musíte pak respektovat tu demokratickou volbu a být loajální k tomu klubu. Držet jako jeden tým pohromadě.

MP: A jsou okamžiky, kdy byste už loajální být nemohl? Některé klíčové otázky a rozhodnutí, třeba i na celostátní úrovni za TOP 09?

Byla nějaká rozhodnutí, která se mi samozřejmě nelíbila, ale nepamatuji si na nic tak závažného, že bych třeba zvažoval svoje setrvání ve straně.

MP: Jak se dá spojit celostátní program s komunálním?

Nějak obecně ideově to jde, ale prakticky málo. V principu se snažíme podporovat lidi, aby se mohli rozhodovat sami bez zásahů státu, ale pak to musíme sami aplikovat na naše komunální podmínky.

MP: Jak se vám daří kombinovat práci a politické aktivity?

Blbě.. (smích) My máme společnost, která se zabývá vývojem a výrobou zdravotnických prostředků, kromě tedy jiných vedlejších aktivit. Nyní uvádíme jeden prostředek na trh a máme spoustu jiných projektů, a je nás na to asi deset, což je málo. Ovšem kde dneska chcete sehnat lidi?

Když se porovnám se svými kolegy z politiky, tak jsem jeden z mála, který to nemá jako svou hlavní aktivitu, kterou se živí, ale dělá to po nocích, když dorazí domů.

Když jsem byl ještě student, tak práce na TOP týmu mi zabírala tak dvě hodiny denně. Ale úroveň zapojení si může vybrat každý sám, máme spoustu členů, kteří přijdou na pár akcí ročně a jinak o nich neslyšíte.

Liberalní konzervativismus a TOP 09

MP: Co je to liberální konzervativismus? Má tato ideologie stále svojí roli ve světě, kde mizí hranice mezi levicí a pravicí a politická mapa se nějak mění?

No to je zajímavé téma k diskusi. Hodně lidí tvrdí, že se všechny strany posouvají někam do středu, ale já ten pocit nemám.

Politika je podle mě o tom, jak vnímáte svět, a lidé na to mají různé názory a ty nikdy nesplynou dohromady někam do středu. Vždycky bude někdo, kdo bude trvat na tom, že lidé musí být svobodní, mít možnost volby a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, a socialisté to zase uvidí obráceně, všechno naplánovat a regulovat ze strany státu.

No a ten liberální konzervativismus je kombinace konzervativního postoje v sociálních otázkách a liberálního v ekonomických. Já jsem velký fanoušek ekonoma Hayeka, i když v některých otázkách zachází už hodně daleko.

Obecně mám pocit, že se celá politická scéna a společnost posouvá dost doleva, a stát získává stále více moci a více reguluje. Ještě ne tolik jako na západě, v tom jsme trochu pozadu, ale jdeme stejným směrem.

MP: V čem konkrétně se to projevuje?

No třeba zákaz kouření, to je takové časté téma. Ale příkladem je třeba také i nová ministryně práce a sociálních věcí, která řekla, že lidé ve státní správě jsou vzdělanější a měli by mít tudíž větší platy.

Já nemám nic proti lidem ve státní správě, určitě jsou vzdělaní, ale ukazuje to, jak už je ta diskuse zabarvená. Podle mě by měl být důraz na soukromé sféře, která tvoří HDP naší země, a úředníci by měli pouze vytvořit prostředí, ve kterým se lidem daří.

MP: A neměl by stát také vytvářet prostředí, ve kterém si lidé nekazí zdraví kouřením?

No tak takto já to právě nevidím. Stát by neměl mluvit do toho, jak si hospodští zařídí svojí hospodu, to si trh dovede zařídit sám.

MP: Atraktivita ekonomického liberalismu u mladých je pochopitelná, ale co ta sociálně konzervativní část ideologie TOP 09? Jak je toto úspěšné u mladých?

No tak to samozřejmě mladé tolik netáhne. Ale třeba na poslední ideové konferenci TOP týmu jsme se bavili o důchodové reformě a sociální politice, a ta nemusí být jen levicová, je tam spoustu prostoru pro soukromé spoření a jiné nástroje.

Místo toho tady však socialistické vlády rozhazují, při růstu HDP okolo 3% naprosto nechápu, jak můžeme mít schodkový rozpočet.

MP: Proč si myslíte, že TOP 09 měla v posledních parlamentních volbách tak špatný výsledek?

Já si myslím, že to sahá ještě do dob krize. Některé věci jsme udělali objektivně blbě, ale celkově byla naše politika správná. Já bývalého předsedu Kalouska znám, a myslím si, že je to dobrý člověk, který to podle mě dělal dobře. V té době se nedalo než šetřit. Samozřejmě lidé nás za to odsoudili, ale plody naší práce teď sklízí Babiš.

MP: V té vládě byla ale i ODS, která si také prošla propadem, ale nyní na rozdíl od TOP 09 opět posiluje. Čím to tedy je u vás?

Já jsem za návrat ODS rád. U nás je to komplikovanější, také jsme měnili předsedu – to chvíli trvá, než se s předsedou vymění i stranický aparát. Ale věřím tomu, že se to podaří a že nám preference opět stoupnou. Pravicová proevropská strana tady místo určitě mít má. Teď nám ale dost hlasů bere třeba STAN, který je nám dost blízko, stejně jako lidovci.

MP: A libí se vám nový směr, který udává předseda Jiří Pospíšil? Už se na sociálních sítích objevily i přestřelky mezi starým a novým vedením..

Mě se Jiří Pospíšil líbí. Podle mě je liberálnější než Miroslav Kalousek, a věnuje se trochu jiným tématům. Co se týče těch přestřelek, tak to samozřejmě není správné, to si mohli odpustit.

MP: Nemyslíte si, že se do čela TOP 09 měl dostat někdo jiný, nějaká neokoukaná tvář? Jiří Pospíšil je přeci jen již svým způsobem ‚politický recyklát‘.

Asi by bylo ideálnější, kdyby si strana uměla vychovávat vlastní lidi, ale myslím si, že TOP 09 je na toto ještě pořád mladá strana.

Navíc jsme neviděli moc lidí kteří by si o tu roli předsedy říkali, a nakonec jsme určitě byli rádi, že se pro kandidaturu Jiří Pospíšil rozhodl. Máme ale ve vedení několik mladých lidí jako třeba Markétu Pekarovou-Adamovou, a takových potřebujeme rozhodně více.

MP: Jaké máte plány a ambice v politice obecně vy?

Nechci vás zklamat, ale žádné dlouhodobější plány teď nemám. Pro mě je hodně důležité posouvat se odborně v tom, co teď dělám, tedy v práci v naší firmě. Tu politiku mám jako druhou prioritu. Chtěl bych se po 4 letech podívat zpátky a vidět na městské části po sobě dobře odvedenou práci.

Určitě nemám nějaké plány být za pár let ministrem nebo něco podobného. Ideově bych chtěl pomáhat s angažovaností mladých lidí, a pak obecně s podporou svobody. Je to velice obecné téma, ale podle mě je tady málo lidí, kteří preferují svobodu nad nějakou jistotou.

MP: A máte nějaké doporučení pro mladé lidi?

Ať se zapojí do nějaké pravicově smýšlející strany! (smích)

Navzdory tomu, jak je u nás stranictví dehonestované, jak historicky tak chováním současných politiků, tak je větší zapojení mladých určitě potřeba.

MP: A naše obligátní závěrečná otázka: co právě čtete?

Čtu si teď znovu Hayekovu Cestu do otroctví, to by si měl podle mě přečíst každý. Já jsem studoval finance na VŠE, což není zrovna obzvlášť ekonomický obor, ale stejně si myslím, že by nám víc takovýchto autorů měli dávat číst.

Zdroj: https://mladapolitika.com/2018/09/02/rozhovor-s-janem-kavalirkem-nejen-o-liberalnim-konzervativismu-a-zakladani-mladeznicke-organizace/