Jak se stát konstruktivním vyjednavačem

Členové TOP týmu Gabriela Kosová a Jonáš Syrovátka se účastnili workshopu “Toolbox of the Constructive Negotiator” pořádaného Robert Schuman Institute v Budapešti.

Pod vedení zkušeného mentora Adriana Borggreve členové TOP týmu trénovali své komunikační a vyjednávací schopnosti. Při praktických trénincích si osvojili ověřené postupy, které jsou používány při vyjednávání.

Mimo nových praktických zkušenosti si účastníci získali též nové kontakty s mladými politiky ze Slovenska, Ukrajiny, Srbska a dalších zemí. Vzájemná výměna zkušeností se zahraničními kolegy přispěje k tom, aby se v rámci mládežnické organizace aplikovaly postupy a realizovaly projekty, které se osvědčily v zahraniční.

I z tohoto důvodu TOP tým v úzké součinnosti s TOP 09 hodlá podporovat výjezdy svých členů do zahraniční a zahraniční spolupráci obecně i nadále.

Autor: Jonáš Syrovátka