Zasedání Rady YEPPu tentokrát v Miláně

Další z jednání YEPP se uskutečnilo ve dnech 15. – 18.2. v italském Miláně, přičemž TOP tým zde jel tentokrát ve složení Jan Kavalírek, Kryštof Kothbauer, Radek Toman. Čekal nás zajímavý a bohatý program.

Ten začal odpoledne po našem čtvrtečním příletu, kdy jsme navštívili Microsoft House, kde po úvodním slovu prezidenta YEPP Andrianose Giannoua následovala série přednášek zaměstnanců tohoto vývojového střediska. Přednášky se obecně týkaly budoucího vývoje technologií, kde se předpokládá, že Microsoft bude hrát jednu z nejvýznamnějších rolí, po přednáškovém maratónu následovala prohlídka komplexu, který zaměstnancům poskytuje skutečně maximální servis a komfort se vším všudy.

Druhý den již začala jednání, ranní část programu byla vyhrazena jednáním v rámci „Working groups“ o jednotlivých rezolucích, kdy navrhující strany prezentovaly své návrhy rezolucí a následně pak byl prostor na další diskuzi či pozměňovací návrhy. Rezolucí bylo na tomto kongresu k projednání celkem šest – spolupráce členských zemí a nestátních aktérů při řešení migrační krize, Marshallův plán pro Afriku, řešení etnických problémů v zemích bývalé Jugoslávie, zvýšení transparentnosti při legislativních procesech, transparentnost lobbyingu nebo zdanění digitální ekonomiky. Diskuze u některých rezolucí byla více než živá (především u první a poslední rezoluce), u některých z návrhů bylo naopak pozměňovacích návrhů minimum.

Po skončení této části následoval přesun do střediska Pirelli, kde jsme navštívili zajímavou uměleckou expozici, která odkazovala na druhou světovou válku. Následně nás čekaly dva kulaté stoly v milánském Akváriu, v rámci prvního kulatého stolu vystoupili především zástupci akademické obce a nutno poznamenat, že jejich přednášky byly hodně obecné. Druhý kulatý stůl byl o poznání zajímavější, když diskutující byli představitelé byznysu, a především přednáška o bitcoinu a obecně kryptoměnách snesla velice přísná měřítka. Po kulatých stolech jsme se přesunuli do sídla mediální společnosti Mediaset, což je největší mediální společnost v Itálii, a asi nepřekvapí, že za ní stojí Silvio Berlusconi. Předsedové včetně našeho Honzy Kavalírka měli možnost si prohlédnout zákulisí televizních zpráv, následovala zdravice od ředitele Mediasetu a přednáška o vývoji mediálního trhu v Itálii.

Sobotní den představoval vrchol celé konference, kdy se hlasovalo o jednotlivých rezolucích. Jak jsem psal výše, nejvíce emocí vyvolaly rezoluce o migrační krizi a o zdanění digitální ekonomiky. U první rezoluce i poslední rezoluce se ukázal za mě asi největší přínos celé konference – vidět na vlastní oči, jak jednání o rezolucích probíhají, navíc pokud se jedná o tak ožehavé téma, jako je například migrační krize.

Najít kompromis, který by vyhovoval všem, bylo téměř nemožné, ukazovalo se, že co stát, to jiný názor. Na druhou stranu, je třeba ocenit, že diskuze se vedla ve férovém duchu, což je pro nás v české kotlině občas těžko představitelné J Zajímavostí pak bylo například i to, že rezoluce o řešení etnického napětí na Balkáně byla po interní diskuzi chorvatských a bosenských zástupců stažena a tudíž se o ní vůbec nemuselo hlasovat. Po odhlasování rezolucí, které s určitými pozměňovacími návrhy prošly všechny, se vyřešily ještě tzv. White Papers, kde se mimo jiné řešila vize YEPP o budoucnosti Evropy nebo budoucnost práce a pracovního trhu v digitální éře, přičemž oba White Papery byly s určitými změnami přijaty.

Radek Toman, předseda TOP týmu Vysočina