Jan Kavalírek a Kryštof Kothbauer debatovali s mladými politiky

Středa 10. května byla pro členy TOP týmu velmi perným dnem. Nejen, že se v odpoledních hodinách zúčastnili demonstrace na Václavském náměstí Proč? Proto!, ale předseda TOP týmu Jan Kavalírek a 1. místopředseda Kryštof Kothbauer poté hájili postoje naší organizace v diskuzích mladých politiků. Toho dne se v Praze konaly dvě.

Jan Kavalírek se, společně s dalšími sedmi úspěšnými mladými politiky, zúčastnil debaty nad tématem budoucnosti naší země, a to na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mimo jiné diskutoval s Matějem Stropnickým (Zelení), Alexanderem Bellu (ODS) či Monikou Obornou (ANO). Moderátor diskuze dával účastníkům velmi omezený prostor na vysvětlení jejich stanovisek a názorů, a tak nejen oni, ale i diváci museli být neustále ve střehu.  Jan Kavalírek svou roli zvládl skvěle, studenty zaujal pohledem na představu České republiky v roce 2030 a ve studentském hlasovaní skončil na druhém místě.

„Přeji si, abychom byli moderní, pravicový, proevropský stát a vrátili do vlády zodpovědnou politiku, orientovanou na zásluhovost a svobodu, jakožto hlavní lidské právo“, říká Jan Kavalírek a dodává: „Je zapotřebí ukončit socialisticko-populistickou vládu, která zvyšuje výdaje na svoji spotřebu a byrokracii namísto, aby investovala.“

Předseda TOP týmu také bystře reagoval na své spoluřečníky a nejednou uvedl na pravou míru jejich tvrzení. „Události posledních dní jasně potvrzují správnost našeho postoje, když TOP 09 jako jediná strana od začátku a konzistentně kritizuje střet zájmů a praktiky Andreje Babiše,“ opřel se Jan Kavalírek mimo jiné i do zástupkyně hnutí ANO. Samotné studenty pak například zajímalo, kolik času zúčastnění řečníci politice obětují či zda se zúčastnili demonstrace Proč? Proto! Jan Kavalírek v debatě v neposlední řadě vyjádřil nutnost udržení demokracie v naší zemi.

V tutéž dobu se v Knihovně Václava Havla debatovalo o tématech, jakými jsou svoboda, bu-doucnost či význam EU. Moderované diskuze se za TOP tým zúčastnil jeho 1. místopředseda Kryštof Kothbauer. Úvodem debaty, každý ze zástupců svou mládežnickou organizaci uvedl a vymezil míru spolupráce s politickou stranou, kterou podporují. Představili se zde Jan Gregor (MKD), Matěj Trávníček (MK), Adam Zábranský (Mladí piráti) nebo zástupkyně Mladých zelených a Mladých sociálních demokratů.

Jedním z hlavních bodů diskuze byla evropská integrace, což bylo i zdrojem několika menších konfrontací. TOP tým, který je nově členem Youth of European People´s  Party (YEPP), hájí důležitost členství České republiky v EU a Kryštof Kothbauer tak zdůraznil, že posílení našeho postavení v EU vede k prosazování národních zájmů lépe, než jen slova kritiky, která zaznívala například od Matěje Trávníčka (MK). V otevřené diskuzi s diváky se téma stočilo mimo jiné k aktivismu, genderu a také významu mladých lidí na politické scéně. Kryštof Kothbauer zde zmínil, že je velmi důležité, aby se mladí lidé na politice podíleli, protože mohou nabídnout nové pohledy a vnést tak české politiky invenci a dynamický přístup. Také řekl, že je podstatné zaměřit se na prvovoliče, diskutovat s nimi a přesvědčit je o důležitosti voleb.