TOP tým se stal oficiální mládežnickou organizaci TOP 09

TOP 09 má ode dneška oficiálně svoji mládežnickou organizaci. Zástupci TOP 09 a TOP týmu podepsali smlouvu o dlouhodobé spolupráci, která deklaruje vzájemnou podporu a spolupráci při prosazování pravicových proevropských hodnot. Spolek TOP tým dostal celostátní strukturu a vedení na svém prvním sněmu v sobotu. V některých krajích TOP tým fungoval už od roku 2011.

„TOP 09 věří v mladé lidi. Velmi si vážím každého, kdo je ochoten obětovat svůj volný čas podpoře hodnot, na kterých stojí demokracie a svoboda,“ řekl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Sobotního sněmu se zúčastnilo celkem 22 delegátů z 5 krajských organizací, které už fungují v Praze, Plzni, Pardubicích, na Vysočině a v Jihomoravském kraji. Brzy vzniknou organizace v Jihočeském, Středočeském, Libereckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. TOP tým v době založení čítá přibližně 120 členů, do konce roku má ambici rozšířit členskou základnu na 200 členů.

„TOP 09 vždy hodně sázela na mladé, a to nejen jako voliče, ale i podporovatele. Chceme mladým lidem dokázat, že je zejména v jejich zájmu se o politiku zajímat, jde o jejich budoucnost a k té by nikdo neměl být lhostejný. Zároveň si uvědomuji, že mladí lidé dnes mají ohromné množství možností, čemu se věnovat. Proto si velmi cením všech mladých, kteří svůj volný čas věnují věcem veřejným,“ říká místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

Předsedou TOP týmu byl v sobotu zvolen Jan Kavalírek, který byl zakládajícím členem vůbec první organizace v Praze a jejím šéfem od roku 2011. Prvním místopředsedou je zástupce TOP týmu Vysočina Kryštof Kothbauer. „Naším cílem je vytvořit kolektiv mladých a aktivních lidí podporujících hodnoty a politiku strany TOP 09, kteří chtějí přispívat k veřejnému dění a vyjadřovat se k vývoji naší země. Vytváříme proto novou platformu TOP tým, která bude tyto aktivní a podnikavé mladé lidi sdružovat, pomáhat jim v jejich osobnostním, politickém i v odborném růstu a propojovat je s podobně smýšlejícími novými přáteli,“ řekl nově zvolený předseda TOP týmu Jan Kavalírek.

TOP tým už má za sebou řadu úspěšných akcí, jako jsou například diskuse s mezinárodní účastí na aktuální témata –  bezpečnostní situace v Pobaltí, role Visegrádské čtyřky, Ukrajina jako výzva pro Evropu, nebo studentské interpelace s poslanci a senátory. Je také zakládajícím členem Asociace mládežnických politických organizací (AMPO). Dál chce působit jako platforma, která sdružuje aktivní mladé lidi se zájmem o politiku a konzervativně-liberální hodnoty. Pomůže svým členům seznámit se s fungováním politiky a připraví je po odborné i politické stránce pro možnou politickou dráhu. Hodlá aktivně prezentovat politiku a hodnoty TOP 09 a oslovovat nové podporovatele. Bude organizovat vzdělávací veřejné besedy a přednášky, a také zprostředkovávat kontakt s politiky a politickým děním. Aktivně se také zapojí do evropské platformy mládežnických organizací.