Na Vysočině byl založen TOP tým

Den po konci 4. Celostátního sněmu TOP 09 se v Jihlavě sešla ustavující schůze mládežnické organizace TOP tým Vysočina. Symbolické je to hned v několika rovinách. Jako místopředsedkyně strany byla na sněmu s velmi silným mandátem zvolena poslankyně Markéta Adamová, která je aktivní členkou TOP týmu v Praze a celostátní sněm pak ve svém závěru přijal usnesení, které oceňuje aktivitu mladých členů a sympatizantů a podporuje jejich sdružování v rámci mládežnické organizace.

TOP tým Vysočina, stejně jako další TOP týmy v ostatních krajích, sdružuje mladé lidi liberálně-konzervativního smýšlení ve věku 15 až 35 let, kteří mají zájem o veřejné dění a rádi by se na něm i aktivně podíleli. Kromě sdružování mladých lidí s podobným pohledem na svět se spolek chystá pořádat vzdělávací aktivity, besedy nad regionální problematikou, setkání s politiky TOP 09, nebo kulturní a sportovní akce.

Členové spolku si uvědomují důležitost politických stran pro zdravé fungování liberální demokracie. Ta může fungovat pouze tehdy, pokud je založena na soutěži ideově odlišných politických stran. Společně s kolegy z ostatních mládežnických organizací demokratických stran (sdruženích v Asociaci mládežnických politických organizací AMPO) je TOP tým Vysočina připraven svobodnou a demokratickou společnost hájit.

Na ustavující schůzi byl předsedou TOP týmu Vysočina zvolen Kryštof Kothbauer, který je zároveň předsedou místní organizace TOP 09 Jihlava a místopředsedou krajské organizace Vysočina. Na pozici místopředsedkyně spolku byla členy nominována a zvolena Lenka Šimo ze Žďáru nad Sázavou.

Členem spolku se může stát každý ve věkovém rozmezí 15 až 35 let, kdo sdílí cíle a hodnoty spolku. Členství vzniká na základě emailové přihlášky na adresu toptym.vysocina@email.cz a následného osobního pohovoru.

Kryštof Kothbauer