Prohlášení k bezpečnostní situaci v Evropě

TOP tým soucítí s občany západoevropských zemí, kteří jsou vystaveni zločinnému teroru, a vyjadřuje soustrast pozůstalým.

Jsme přesvědčeni, že letošní vlna násilí potvrzuje oprávněnost obezřetnosti, se kterou k masové imigraci do EU přistupují politici států střední Evropy. V tomto nebezpečném čase si proto o to více vážíme práce všech bezpečnostních složek a jejich zodpovědného přístupu k ochraně bezpečnosti občanů naší země.

Soucítíme s uprchlíky, kteří prchají před válkou ve své zemi, a jsme si vědomi toho, že jejich integrace je velmi složitým procesem, který je nutné uchopit citlivě. Bohužel, jak je patrné z událostí posledních týdnů, pokud migrace a integrační proces nejsou koordinovány a kontrolovány, přináší s sebou tragické vedlejší efekty v podobě nárůstů terorismu a násilností. Vyzýváme proto členy Vlády ČR a Parlamentu ČR, aby jak k současné migrační krizi, tak i k mnohdy prozatím nesmyslným návrhům na její řešení přicházejícím od evropských elit, i nadále přistupovali s obezřetností, a především tak, aby byla zachována bezpečnost v České republice, jelikož zejména ta je klíčovým úkolem státu.