TOP tým Vysočina

TOP tým Vysočina od roku 2015 sdružuje mladé lidi liberálně-konzervativního smýšlení ve věku 15 až 35 let, kteří mají zájem o veřejné dění a rádi by se na něm i aktivně podíleli. Kromě sdružování mladých lidí s podobným pohledem na svět pořádáme vzdělávací aktivity, besedy nad regionální problematikou, nebo kulturní a sportovní akce. Našim členům umožňujeme také vyjet za hranice ČR a účastnit se vzdělávacích projektů v Bruselu, Štrasburku, ale i jinde po Evropě.

Členové spolku si uvědomují důležitost politických stran pro zdravé fungování liberální demokracie. Ta může fungovat pouze tehdy, pokud je založena na soutěži ideově odlišených politických stran. Proto zprostředkováváme kontakt s politiky TOP 09 na všech úrovních od evropské, přes celostátní až po komunální a umožňujeme našim členům promítnout pohled mladé generace do konkrétních politik.

Kontakty:

Vznik 10. února 2016

Předseda: Radek Toman, radek.toman15@gmail.com

1. místopředsedkyně: Lenka ŠimoLencaBeny@seznam.cz

2. místopředsedkyně: Kristýna Michálková, michalkovakri@gmail.com