Debata k výročí 15 let ve společné Evropě. Jaké je postavení ČR v Radě EU?

Ve čtvrtek 10.10.2019 jsme spolu s Konrad-Adenauer-Stiftung pořádali ve Státních aktech Poslanecké sněmovny panelovou diskusi ku příležitosti 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Měli jsme tu čest na ní přivítat vzácné hosty, kterými byli Jana Juzová, Filip Nerad, Štěpán Černý a Reda Ifrah. Záštitu akci propůjčila poslankyně Helena Langšádlová a celou diskusi zdatně moderoval náš člen, Jonáš Syrovátka.

Hlavním tématem diskuse bylo v českém prostředí podle našeho názoru málo diskutované téma postavení České republiky v Radě EU. Dozvěděli jsme se, jak funguje Rada EU a v jakém je vztahu s ostatními unijními orgány. Mluvili jsme o českém předsednictví Radě EU v roce 2009, o minulosti i o současných a budoucích výzvách, a to jak pro Českou republiku, tak rovněž i pro EU jako celek. Řečníci se vyjádřili i k tomu, s jakými státy bychom měli jako Česká republika v rámci Evropské unie posílit spolupráci a kde naopak ze spolupráce ubrat.

Shoda panovala na tom, že pro dobré fungování diplomacie v Radě EU je nezbytná výborná spolupráce ministrů a úřednického aparátu, který stojí za nimi. V tomto směru byla vyzdvižena vláda Mirka Topolánka, ve které působil Karel Schwarzenberg. Dále pak na tom, že nově nastupující Komise bude mít velmi složitou úlohu v jednání s Evropským parlamentem a dost možná bude muset změnit svůj způsob práce a přístup k vyjednávání. Celkově lze soudit, že její postavení bude oproti minulým rokům slabší.

Českou republiku a její diplomacii tedy v příštích měsících a letech čeká výzva v podobě nutnosti přizpůsobit se nové situaci a najít v ní svou (významnou) pozici.

Autor: Lukáš Kozák

(Foto by: Veronika Rejmanová)