TOP tým na EPP Group youth week

TOP tým na EPP Group youth week

EPP Group při příležitosti vyhlášení roku 2022 Evropským rokem mládeže uspořádala v Bruselu akci s názvem EPP Group youth week, které se zúčastnilo 450 mladých zástupců z jednotlivých členských států EU. Zástupci TOP týmu se akce mohli zúčastnit díky pozvání našeho europoslance Luďka Niedermayera.

Ve dnech 5. – 8. září se zástupci TOP týmu zúčastnili akce pořádané EPP Group s názvem EPP Group youth week, která probíhala v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu. EPP Group se rozhodla uspořádat akci pro mladé zástupce pozvané jednotlivými europoslanci v reakci na vyhlášení roku 2022 Evropským rokem mládeže.

V rámci programu vystoupila řada čelních představitelů EPP Group jako například europoslanec Manfred Weber (President of the EPP), europoslankyně Roberta Metsola (President of the European Parliament), europoslankyně Lidia Pereira (President of YEPP), europoslankyně Eva Maydell a řada dalších. Účastníci akce měli příležitost se ptát na dotazy na témata, která je zajímají a navrhovat jednotlivá řešení. Součástí programu bylo rozdělení účastníků do pracovních skupin podle témat a úkolem těchto skupin bylo v omezeném časovém úseku přijít s iniciativou na řešení konkrétních problémů, které aktuálně EU trápí. Pracovní skupiny pracovali například na problematice nezaměstnanosti mladých, boje s dezinformacemi, otázkou evropské armády nebo klimatické změny. Vítězný tým, který vybrali účastníci akce bude mít příležitost prezentovat svůj projekt představitelům EPP Group.

Kromě práce ve skupinách na vybraných problémech EU jsme se zúčastnili přednášek věnujícím se sociálním sítím a jejich využití pro uplatnění vlivu nebo pro nalezení pracovních příležitostí. Po pracovním programu se na konci každého dne konala neformální událost, která byla skvělou příležitostí pro navazování nových přátelství mezi mladými lidmi z jednotlivých členských států EU nebo neformální setkání s europoslanci.

Za organizaci celé akce náleží poděkování EPP Group a také našemu europoslanci Luďku Niedermayerovi a jeho týmu za pozvání na akci.