Už jsme na bilionu

Prezident Zeman podepsal ve dne 23. 2. 2021 další plánovaný schodek ve výši 500 miliard Kč, jež navrhlo ministerstvo financí v čele s Alenou Schillerovou. Je to již druhý rok po sobě, co vláda navrhuje schodek státního rozpočtu ve výši 500 miliard Kč. Kdyby vše dopadlo podle plánu vlády, tak by se státní dluh České republiky zvýšil z 1 640,2 miliard Kč v roce 2019 /zdroj: MF/ na 2 640,2 miliard Kč na konci roku 2021. To by byl nárůst o cirka 61 % za dva roky! Přitom má vláda podle vyjádření vicepremiéra Havlíčka prostředky na přímou podporu podnikatelům jen přibližně do června /zdroj: ČT 24/. Při rekordním plánovaném schodku. Ministryně financí Schillerová často argumentuje tím, že ČR má dlouhodobě stabilní ratingy, takže si toto zadlužení může dovolit. Samozřejmě vyšší celkové zadlužení bude znamenat i vyšší úroky, které za poskytnuté prostředky platíme a platit budeme, což bude zatěžovat budoucí státní rozpočty. To i bez změny ratingu. Dopadem této politiky poté může být, že nám budou chybět prostředky ve školství nebo zdravotnictví, které se budou muset nějak kompenzovat. Například zavedením školného nebo vyšší spoluúčastí pacientů, což dopadne zejména na sociálně slabší. Navíc se může stát, že ratingové agentury udělený rating přehodnotí. To by znamenalo ještě vyšší úroky, vyšší školné a vyšší spoluúčast pacientů. Vytvořený dluh se také bude muset jednou umořit, nebo refinancovat. Možná za mnohem horších podmínek, než máme dnes.

Autoři: Patrik Budský a Martin Kylar