Sněm TOP týmu Východní Čechy

První únorovou sobotu jsme se v hojném počtu sešli v Pardubicích, abychom naši krajskou organizaci posunuli kupředu. Na programu jsme měli několik bodů, mezi nimi například přijímání nových členů, volbu delegátů na budoucí celostátní sněm a plánování společných akcí. Tím nejdůležitějším bodem dne však bylo rozšíření našeho TOP týmu o členy z královehradeckého kraje a vytvoření TOP týmu Východní Čechy. Než jsme se k tomuto kroku odhodlali, předcházeli tomu mnohá jednání a zvažování pro a proti. Nakonec optimistický aspekt věci převážil a dohodli jsme se na spolupráci výhodné pro všechny zúčastněné.

Snažili jsme se vykročit směrem k často vyzdvihované integraci pravicových stran, a to nejprve na vnitřní bázi. Naše kraje, Pardubický a Královehradecký, jsou si blízké řeší podobné problémy a krajská města se od sebe navíc vzdalují jen něco málo přes dvacet kilometrů. Naši členové se pravidelně pohybují na školních, kulturních a politických akcích po celém území východních Čech. Proto jsme nenašli důvod, proč se s mladými členy z královehradecké TOP 09 nespojit a nevyužít tohoto uskupení k vzájemné inspiraci a podpoře. Věříme, že společně zvládneme naplánovat mnoho akcí, díky kterým zaujmeme více potenciálních budoucích členů a dále se budeme podílet na aktivitách celé strany TOP 09.

Eliška Langová