Setkání TOP týmu se členy dánské mládeže Konservativ Ungdom

Velmi zajímavá akce proběhla ve dnech 2. – 5. srpna 2017 v Praze. Sešli se zde zástupci TOP týmu, Mladých křesťanských demokratů a dánských mladých konzervativců (Konservativ Ungdom), kteří přijeli opravdu v hojném počtu.

Vše bylo zahájeno ve středu a to v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Po vzájemném seznámení a úvodním panelu, na kterém nás reprezentoval předseda pražského TOP týmu Petr Kučera, pokračoval program jednotlivými body, jako například debaty nad závažnými otázkami týkajícími se Evropské unie.

Účastníci tak diskutovali například nad problematikou přijetí eura v ČR, způsobem, jak zamezit nadměrnému přílivu imigrantů či jak se mohou menší země bránit velkým zemím jako je například Německo.

Součástí nabitého programu byla také prohlídka historických památek v centru Prahy, nebo Poslanecké sněmovny se skvělým výkladem poslankyně a členky TOP týmu Markéty Pekarové Adamové.

Setkání s mladými Dány byla opravdu velmi milá a obohacující zkušenost. Bylo skvělé se potkat s několika desítkami mladých lidí, kteří mají podobné názory na aktuální podobu světa. Pevně doufáme, že se nám brzy povede zorganizovat další podobné setkání.