Třetí volební valná hromada TOP týmu potvrdila mandát staronovému vedení

Za účasti hostů a zástupců mládežnických organizací politických stran se ve čtvrtek 9. dubna 2015 uskutečnila Valná hromada TOP týmu. Hlavními body byla volba nového předsednictva, členů revizní komise a změna stanov.

Po zahájení třetí volební valné hromady a schválení jednacího řádu a členů volební komise přišly na řadu zdravice hostů, mezi kterými nechyběl Jiří Koubek, poslanec a předseda pražské TOP 09. Ten ve svém projevu ocenil, že TOP 09 má v TOP týmu mládežnickou organizaci, která je viditelná a veřejně činná (propagace průjezdu konvoje americké armády, účast členů v pořadu Máte slovo s M. Kalouskem a podobně). Při svém projevu také povzbudil členy spolku k dalším aktivitám pod hlavičkou TOP týmu a zároveň podpořil spolupráci při vzniku mládežnického spolku TOP 09 v dalších regionech.

Před účastníky Valné hromady poté předstoupili i představitelé mládežnických organizací politických stran. Předseda Mladých lidovců Vladimír Hanáček poděkoval za dosavadní kooperaci a vyzval ke spolupráci při propagování evropských témat. Místopředseda Mladých křesťanských demokratů Jan Gregor připomněl, že svět demokratů je pestrý a brání nás proti šílenství. Zamyslel se také, zda pohled demokratů na současnou evropskou politiku sdílí i běžní občané evropského kontinentu. Místopředseda Mladých konzervativců Matěj Trávníček nabídl TOP týmu za svou organizaci užší spolupráci, neboť oba spolky a obě politické strany mají, kromě zahraniční politiky, velmi podobné názory. Posledním ze zástupců mládežnických organizací byl Aleš Kubíček, tajemník Mladých občanů, který poděkoval za dosavadní příkladnou spolupráci a účast na různých projektech a besedách.

Dosavadní předseda Jan Kavalírek pak ve svém shrnujícím vystoupení konstatoval, že uplynulé období bylo pro TOP tým příznivé, jelikož se úspěšně zapojil do předvolební kampaně, zahájil velmi produktivní spolupráci s ostatními mládežnickými organizacemi a začal aktivně spolupracovat na vzniku přidružených mládežnických organizací v Plzni a Brně. Závěrem poděkoval všem členům TOP týmu za odvedenou práci v uplynulém roce.

Po zdravicích a úvodním slově přišlo na schválení hospodaření sdružení, plánu činností pro následný dvouletý cyklus a zpráva revizní komise.

 

Volba členů předsednictva a revizní komise

Po přestávce došlo na nejdůležitější část celé Valné hromady, volba členů předsednictva, revizní komise a změna stanov. V tajných volbách byli do pětičlenného předsednictva znovuzvoleni dosavadní členové Jan Kavalírek, Jana Cagašová, Petr Kučera, Martin Damašek a nově pak Jakub Kůš.

Předsedou TOP týmu byl znovuzvolen Jan Kavalírek a pozice místopředsedů obhájili Jana Cagašová a Petr Kučera. Všichni zvolení následně poděkovali za důvěru, kterou berou jako výzvu do dalšího období. Nově zvolené předsednictvo pak na svém nejbližším zasedání jmenuje členy Výboru TOP týmu, kteří budou mít na starost jednotlivé sekce v rámci spolku.

V následné volbě tří členů kontrolní komise byli zvoleni Tomáš Mudra (zvolen předsedou), Viktor Derka a Roman Staněk, náhradníkem se stal Petr Růžička. Změna stanov, v návaznosti na nový občanský zákoník, a s ohledem na potřebná upřesnění, byla přijata bez větších problémů.

Na závěr volební valné hromady došlo poděkování všem za účast a za trpělivost a připomněly se i nadcházejí akce, jako je „Ideová konference TOP týmu“ nebo panelová diskuze „Současná bezpečnostní situace v Pobaltí.“