Prohlášení k přijetí iráckých křesťanů

Vědomi si hromadného vraždění křesťanů a likvidaci staletých církevních společenství na územích pod hrůzovládou Islámského státu v Iráku a Sýrii,

vědomi si zoufalé situace křesťanů na těchto územích,

vyjadřujíce respekt k akceschopnosti vlády Slovenska a Polska,

přesvědčeni, že křesťané z území ovládnutých Islámským státem potřebují pomoc a ochranu svobodné Evropy,

vědomi si vlastní morální odpovědnosti a trvajíce na splnění náležitých bezpečnostních standardů,

vyzýváme Vládu ČR k co nejrychlejšímu přijetí iráckých křesťanů v ČR.