Jak se stát členem

Staň se členem TOP týmu

Členem spolku TOP tým se může stát každá fyzická osoba ve věku 15 až 35 let včetně, která splní následující kroky:

  1. Ztotožňuje se základními cíli spolku, tedy nejen se zájmem o regionální, republikové nebo mezinárodní aktuální dění s konzervativně liberálním pohledem na věc, ale i se zájmem k tomuto dění aktivně přistupovat, vytvářet jej a formovat.
  2. Napsat e-mail na adresu: info@toptym.cz, případně na níže uvedené krajské organizace, do předmětu uvést „Přihláška“ a do těla e-mailu uvést své celé jméno, datum narození, bydliště a kontaktní spojení (e-mail a mobil). Na Vámi uvedené kontaktní spojení se co nejdříve ozveme.
  3. Úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, což by neměl být problém, pokud považujete problematiku spojenou se základními hodnotami společnosti, jako jsou svoboda, demokracie a úcta k minoritám, za vlastní. (Nejedná se o žádný křížový výslech).
  4. Zaplatit roční členský příspěvek.

Kontakty:

Připravujeme registrační formulář. Zatím je možné kontaktovat přímo vedení nejbližšího kraje. Odpověď dostanete obratem.

Pokud ve vašem kraji TOP tým ještě nefunguje, tak se ozvěte celostátnímu vedení. Rádi pomůžeme se založením nové organizace.