TOP tým Ústecký kraj

TOP tým Ústecký kraj sdružuje mladé, odpovědné liberálně a konzervativně zaměřené lidi, kteří zastávají hodnoty svobody, demokracie a právního státu.

Náš vznik se datuje od srpna roku 2017, kdy se pár studentů v Ústí nad Labem rozhodlo aktivně zapojit do veřejného dění a zatraktivnit politiku mladším lidem v Ústeckém kraji. Dle našeho názoru je Ústecký kraj, plný velmi perspektivním a ambiciózních mladých lidí, kteří by dohromady dokázali zlepšit náladu a život pro obyvatele všech vesnic a měst v celém regionu. Proto všem dáváme šanci se k nám přidat, a pomáhat nám v našem úsilí.

Kontakty:

Vznik srpen 2017

Předseda: Petr Vidlák, petr.vidlak@ula.top09.cz