Do strany TOP 09 jsem vstoupil v roce 2009, přičemž jsem nikdy nebyl v žádné jiné politické straně. Jsem jeden z prvních členů TOP týmu Praha a od roku 2015 jsem předsedou jeho revizní komise, momentálně v rámci druhého funkčního období.

Jsem šťastně ženatý a mám syna. Jinak jsem absolventem Právnické fakulty v Praze a Vysoké školy ekonomické a v současnosti pracuji jako advokátní koncipient.

Osobně jsou mi blízká zejména témata sociální politiky, rodinné politiky a udržitelného rozvoje. Věřím tomu, že jedním z hlavních předpokladů pro zlepšení politické kultury v naší zemi je aktivní zájem voličů o politiku a vůle zasadit se osobně o změnu. Obojího je však v naší zemi pomálu, a proto jsem rád, že existuje TOP tým, který u mladých lidí politickou aktivitu podporuje.