1. místopředseda TOP týmu;

Narodil jsem se v Jihlavě. Během svého studia jsem žil v Brně, izraelské Beerševě nebo tureckém Istanbulu. Při své práci jsem pobýval také v Praze. Svou životní lásku, ale i zamilované místo pro život jsem nakonec objevil v Táboře.

Vystudoval jsem mezinárodní vztahy a sociologii na Masarykově univerzitě a v rámci studia jsem působil také na Ben-Gurion Universit of the Negev a Istanbul Bilgi University.

Od témat jako blízkovýchodní konflikty nebo náboženský radikalismus jsem se přesunul k evropské politice a od roku 2014 do roku 2017 jsem pracoval pro Úřad vlády ČR jako vedoucí Eurocentra. Věřím totiž, že aktivní zapojení v rámci EU je zcela klíčové pro budoucnost této země. Proto také od roku 2017 působím jako zahraniční tajemník spolku TOP tým, který zastupuji v celoevropské organizaci Mladé evropské lidové strany, která sdružuje na 1,5 milionu mladých politiků.

Poté jsem pracoval v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Jako projektový manažer jsem měl na starost rozvoj startupového ekosystému v České republice. Jsem pevně přesvědčen, že prosperita této země neleží v dotování zahraničních montoven, ale v našem domácím inovativním podnikání a využívání moderních technologií.

Zaměstnání ve státní správě mě však přestalo naplňovat, a proto jsem se vydal se na dráhu živnostníka. Zůstal jsem však v oblasti projektového řízení a v současnosti koordinuji několik projektů investiční výstavby. Živnostníci totiž podle mě nejsou parazité, jak si myslí naši levicoví politici, nebo „kecy a klišé“, jak se vyjádřil náš současný premiér. Malí a střední podnikatelé tvoří prosperitu této země, a právě na nich závisí budoucnost a kvalita života nás všech.

Jsem přesvědčen, že mládežnické organizace mají svůj smysl, i přes to, jak hrozně tento termín v češtině zní. Neposkytují mladým lidem pouze možnost poznat fungování politických stran, politiky jako takové, nebo šanci, jak se seznámit s dalšími lidmi s podobnými zájmy. Je to i prostor pro individuální osobnostní růst. Díky tomu, že reprezentuji TOP tým v zahraničí, setkávám se s mladými politiky z celé Evropy a nezbývá než konstatovat, že Česká republika má v „kvalitě lidských zdrojů“ v politice stále co dohánět. Je to právě na naší porevoluční generaci, aby to změnila.