1. místopředseda TOP týmu;

Pocházím z Jihlavy a jsem hrdým obyvatelem Vysočiny (tam, kde při jízdě po D1 bývá vždy nejhorší počasí). V Brně jsem vystudoval sociologii a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě a v rámci studia jsem pobýval také na izraelské Ben-Gurion Universit of the Negev v Izraeli a Istanbul Bilgi University.

Od témat jako blízkovýchodní konflikty nebo náboženský radikalismus jsem přesedlal k evropské politice a v současnosti pracuji pro Úřad vlády ČR jako vedoucí Eurocentra Jihlava. V rámci TOP 09 působím jako předseda místní organizace v Jihlavě a místopředseda Kraje Vysočina.

Jsem přesvědčen, že mládežnické organizace mají svůj smysl, i přes to, jak hrozně tento termín v češtině zní. Neposkytují mladým lidem pouze možnost poznat fungování politických stran, politiky jako takové, nebo šanci, jak se seznámit s dalšími lidmi s podobnými zájmy. Je to i prostor pro individuální osobnostní růst. Díky tomu, že reprezentuji TOP tým v zahraničí jako jeho zahraniční tajemník, setkávám se s mladými politiky z celé Evropy a nezbývá než konstatovat, že Česká republika má v „kvalitě lidských zdrojů“ v politice stále co dohánět. Je to právě na naší porevoluční generaci, aby to změnila.