Jmenuji se Jan Kavalírek, je mi 25 let a pocházím z Prahy 5.

Jsem absolventem matematického Gymnázia Christiana Dopplera a následně Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mojí hlavní specializací byl obor Finance se zaměřením na monetární a fiskální ekonomii a mojí vedlejší specializací obor Oceňování podniků. Má diplomová práce, kterou jsem psal na téma nerovnováhy na trhu bankovních úvěrů v průběhu hospodářského cyklu, získala ocenění děkana fakulty. Rovněž disponuji certifikátem finančního makléře úrovně Správce portfolia.

Při svých studiích jsem vykonával praxi jako ekonom ve společnosti vlastněné rodinou s názvem Grade Medical, která se zabývá výzkumem a vývojem uplatnění nanovláken ve zdravotnictví. Dále jsem v průběhu studií absolvoval řadu odborných stáží zaměřených na oblast makroekonomických analýz a veřejných financí, konkrétně na Ministerstvu financí, v Komerční bance, v obchodníkovi s cennými papíry Cyrrus, na Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo na Ministerstvu zdravotnictví.

V současné době pracuji ve společnosti AGEL a.s., a to jako finanční manažer jejích poliklinik. Vedle toho se zabývám problematikou financování zdravotnictví i z teoretického hlediska.

Nicméně to zde nejdůležitější – v roce 2011 jsem založil mládežnickou organizaci TOP tým Praha a byl zvolen jejím předsedou. Na 1. sněmu celostátní mládežnické organizace TOP tým jsem pak byl zvolen předsedou celostátního TOP týmu, čehož si nesmírně vážím.

TOP tým je pro mne symbolem platformy, která sdružuje mladé aktivní lidi se zájmem o veřejné dění, kteří chtějí v naší zemi moderní, proevropskou, pravicovou a svobodnou společnost. Jsem přesvědčen, že je nesmírně důležité, aby se mladí lidé více zapojovali do politiky a přispívali svým názorem do veřejné diskuse. Činnost pro další rozvoj TOP týmu mne proto velmi naplňuje a rád se ji snažím věnovat veškerý volný čas a energii, které mám.

V neposlední řadě jsem zároveň členem strany TOP 09 na Praze 5, kde přispívám i k práci na místní radnici, a to konkrétně z pozice člena finančního výboru.